Hafan

SMae Cyfeillion Cerdd Ieuenctid Gwynedd yn grŵp o rieni a ffrindiau sydd a’r amcan o gefnogi cerddorion ifanc hyd at 25 oed. Mae’r mwyafrif o’n gweithgareddau yn cefnogi cerddorfeydd a bandiau o dan reolaeth Gwasanaeth Ysgolion William Mathias. Rydym yn codi arian trwy amryw o ffyrdd.

Mae’r Cyfeillion Dydd Iau yn cynnig amser a gofal i’r cerddorion ieuengaf, yn Ysgol Friars, rhwng 3:30yp a 5:30yp. Mae’r Cyfeillion Dydd Iau yn awyddus i sicrhau rhagor o wirfoddolwyr, felly os gwelwch yn dda gadewch iddyn nhw wybod os medrwch gynorthwyo mewn unrhyw fodd.

Os oes ganoch unrhyw awgrymiadau ac eisiau cysylltu â ni, plîs anfonwch e-bost at post@ccig-fgym.rhiwen.com. Byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth bod eich e-bost wedi ei dderbyn o fewn 7 diwrnod. Os nad yw hyn yn cyrraedd ail-anfonwch yr e-bost heb atodiadau, os gwelwch yn dda.

Y Cyfeillion